PORADNAJAK SI VYBRAT SPRÁVNÝ TYP ČERPADLA?

Čerpadlo je zařízení složené z pohonné jednotky a samotného čerpadla, které uděluje vodě pohybovou energii. Čerpadla slouží k dopravě vody a to buď formou nasávání nebo vytlačování.

JAKOU VODU BEDEME CHTÍT ČERPAT?
Prvním kriteriem pro výběr čerpadla je jakou vodu budeme čerpadlem čerpat - zda pitnou, užitkovou nebo dešťovou. Čerpadlo volíme podle míry znečištění vody.

Pitná voda - pitnou vodu můžeme čerpat pomocí povrchových čerpadel nebo pomocí ponorných čerpadel.
Čistá užitková voda - čerpadlo pro čerpání takovéto vody nevyžaduje žádnou speciální konstrukci, ale mělo by mít vhodný sací koš (filtr), který zabrání vniknutí nečistot do čerpadla jako jsou např. listí, tráva apod.
Znečištěná voda - k čerpání znečištěné vody se používají kalová čerpadla vybavena mřížkou před sacím otvorem, která propustí jen tak velké nečistoty, které čerpadlem projdou zároveň s čerpanou kapalinou.

ODKUD BUDEME VODU ČERPAT?
Dalším hlediskem pro výběr čerpadla jsou údaje o zdroji vody, zda se jedná o vrt, studnu nebo potok, jak hluboko je hladina vody a jak daleko je zdroj vody. Jednou z veličin důležitých pro výpočet výkonu čerpadla je výškový rozdíl. Všechny výšky od zdroje k výtoku se musejí sečíst a za každých 10 m délky potrubí (hadice) se musí přičíst ztráta 1 m. Výsledná výška se pak převede na potřebný tlak: 10 m výšky odpovídá 1 Atm, 100 J/Kg, 0,1 MPa, 1 bar. Povrchová čerpadla dokážou čerpat vodu z max. 9 m. Pro čerpání vody z větších hloubek už se musí použít čerpadla ponorná.

JAK ČASTO BUDEME VODU ČERPAT?
Rozhodujícím kritériem je i zda bude čerpadlo sloužit k občasnému použití např. na zahrádce, nebo trvale v rodinném domku případně v nasazení 24 h denně. Pro občasné použití se doporučují plastiková čerpadla, pro stálé použití jsou vhodnější nerezová čerpadla. Jestliže chceme vodou zásobovat nemovitost je na místě použít domácí vodárnu. Součástí domácích vodáren je i tlaková nádoba k zásobě vody, která předchází častému spínání čerpadla. Výkon vodárny je vždy dán výkonem čerpadla, nikoliv velikostí tlakové nádoby, ta pouze ovlivňuje četnost spínání čerpadla.

JAKÉ MNOŽSTVÍ VODY CHCEME ČERPAT?
Jedním z důležitých parametrů čerpadla je maximální dopravované množství vody, které chceme čerpat. Je uváděn v jednotkách l/s, l/h m3/h. Ke stanovení potřebného množství vody existují dva ukazatele, počet osob a spektrum využití vody. Pro zásobování rodinného domu je nutný výkon okolo 3000 l/h s dostatečným tlakem, ale záleží na individuálních podmínkách.

SLOVNÍK POJMŮ
Max. dopravní výška - maximální výška do které je čerpadlo schopné dopravit vodu
Max. výstupní tlak - maximální možný výstupní tlak, který je čerpadlo schopné vyvinout
Max. dopravené množství vody - maximální množství vody, které je čerpadlo schopné přepravit za jednotku času
Max. sací výška - maximální výška ze které je čerpadlo schopné nasávat vodu (od hrdla čerpadla k hladině vody)
Max. ponorná hloubka - maximální hloubka do které se může ponorné čerpadlo ponořit
Max. velikost pevných příměsí - maximální velikost pevných částí ve vodě, které čerpadlem projdou společně s kapalinou
Max. výška fontány -maximální výška vodního efektu
Průměr sací - výtlačné větve -průměr výstupní větve na kterou se připojuje hadice
Průměr odbočovacího vývodu - průměr odbočovacího výstupu na který se připojuje hadice


_____________________________________


ZÁRUKA 6 LET NA SEKAČKY AL-KO

Firma AL-KO poskytuje na sekačky standartně záruku 6 let.

PODMÍNKY 6-TI LETÉ ZÁRUKY JSOU:
1. Používání značkového oleje Castrol
2. Dodržování pravidelných servisních intervalů ve značkovém servisu AL-KO

OBCHOD A SERVIS AL-KO

JAK USKLADNIT SEKAČKU NA ZIMU

Skladování zařízení - doporučení firmy Briggs & Stratton
Chraňte své investice ! Doporučujeme provádět jednoduchou sezónní a předstartovní údržbu zařízení na jaře, na podzim nebo před každým delším skladováním.

OBCHOD A SERVIS AL-KO

PALIVO
- Před skladováním dolijte plnou palivovou nádrž.
- Naplněním nádrže předejdete kondenzaci vlhkosti v palivové nádrži a zastavíte korozi a tvorbu vodního kamene ještě předtím, než se vyskytne. Před vlastním plněním přidejte do paliva stabilizátor paliva Briggs & Stratton, a poté spusťte na několik minut motor, aby se přísada rozptýlila po celém palivovém systému. Stabilizátor paliva předchází tvorbě pryskyřičných usazenin v palivové soustavě nebo na důležitých částech karburátoru. Pokud do nádrže nepřidáváte stabilizátor paliva Briggs & Stratton anebo pokud motor používá palivo s obsahem alkoholu, je nutno odstranit z palivové nádrže veškeré palivo a potom nechat motor běžet tak dlouho, až všechno zbylé palivo spálí a sám se zastaví.

OLEJ
- Dokud je motor ještě teplý, vyměňte olej a olejový filtr (je-li jím motor vybaven).
- Olej pro 4-taktní motory Briggs & Stratton je k dispozici u vašeho místního prodejce.

BATERIE
- Odpojte záporný kabel od svorky baterie (u zařízení, která jsou jím vybavena).
- Vyjměte baterii. Skladujte baterii na suchém a chladném místě.
- Vyčistěte svorky baterie čističem na svorky Briggs & Stratton a naneste na ně vrstvu ochranného prostředku na svorky Briggs & Stratton.

ČIŠTĚNÍ SEKAČKY
- Neskladujte zařízení ve znečištěném stavu. Odstraňte z povrchu motoru nečistoty, usazeniny nebo trávu.
- Ponechte vodič odpojený od zapalovací svíčky a umyjte veškeré zbytky trávy pomocí zahradní hadice.
- Po odstranění většiny zbytků trávy bude snazší identifikovat chuchvalce trávy, které brání hladkému pohybu nože.
- Pomocí dřevěné tyčky nebo podobného nástroje (nikoli pomocí rukou a nohou) odstraňte přebytečný materiál a důkladně umyjte kryt sekačky._____________________________________


JAK SI VYBRAT SPRÁVNÝ TYP SEKAČKY PRO VAŠI ZAHRADU?OBCHOD A SERVIS AL-KO  

Telefon: +420 382 210 380
Servis GSM: +420 777 210 381
Prodej GSM: +420 603 210 218
E-mail: info@sekacky-zahradni-technika.cz